• PDF

Rosenmetoden

Følelser me ikkje har kunna gitt uttrykk for blir halde tilbake i kroppen i form av spente musklar. Dette kan over tid føra til kroniske muskelspenningar. Rosenmetodens utøverar kontaktar desse spenningane på ein mjuk, respektfull og direkte måte. Med sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppen og den sine signaler. Klientens prosess følges med oppmerksomheit, berøring og ord.

I dette ligg muligheiten for djup avspenning. Pusten får ta større plass, ubevisste følelsar, gløymte opplevingar og gamle mønstre kan bevisstgjerast. Når me sjølv blir klar over kva me har halde tilbake, kan dette gje oss større valfriheit og fleire muligheiter til livsutfaldelse.

Kan gje deg...

  • Ein djup avspenning og friare pust
  • Ein bedre kontakt med dine følelser og behov
  • Ein større åpenheit og tydeligheit i kontakt med deg sjølv og andre
  • Ein mjukare kropp med auka bevegeligheit og vitalitet
  • Ein opplevelse av å vera meir levande i kropp og sinn
  • Nye muligheiter i livet når gamle mønstre og haldningar slepp taket

Marion Rosen

Marion Rosen

Rosenmetoden er utvikla av Marion Rosen, født i Tyskland i 1914. Marion Rosen var engasjert og verksam i sitt arbeid med Rosenmetoden heilt fram til sin død i januar 2012.

Ho studerte massasje, avspennings- og pusteteknikkar i I 1930-åra. Ho praktiserte desse teknikkane i ei gruppe med bl.a, psykoanalytikar Gustav Heyer, kollega og tidlegare elev av C.G.Jung. Gruppa oppdaga at behandlingstida for psykoanalyse vart drastisk forkorta når dei samarbeida og bidrog med sine ulike kunnskapsområder.

Marion Rosen tok desse erfaringane med seg då ho seinare utdanna seg til fysioterapeut, og gjennom mange års privat praksis utvikla Rosenmetoden.  Ho har uttalt: ”Jeg er ikke interessert i å helbrede mennesker, jeg ønsker bare å vite hvem de virkelig er”.  Dette er ein grunnpilar for alt arbeid og for utviklinga av Rosenmetoden.

 

Cialis Viagra Levitra Cialis Canada Viagra Canada Levitra Canada Cialis uk Viagra uk Levitra uk Cialis Viagra Levitra BDSM Free Porn free xxx viagra cialis levitra mp3 download mp3 free mp3 downloads free mp3 comprar viagra comprare viagra viagra casera viagra en espana comprar cialis cialis generico cialis y alcohol comprar cialis zaragoza levitra espana venta de levitra comprar vardenafil kamagra acheter kamagra kamagra en vente kamagra bon marche kamagra generique kamagra en France commander kamagra cialis europe viagra europe levitra europe online pharmacy